CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

PRE-TEST

POST-TEST

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tôi đồng ý để Hội hồi sức cấp cứu TP.HCM và công ty phối hợp tổ chức hội nghị được sử dụng dữ liệu cá nhân mà tôi đã khai báo, để cung cấp thông tin liên quan đến các buổi webinar hiện tại và sau này

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, không viết tắt

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tôi đồng ý để Hội hồi sức cấp cứu TP.HCM và công ty phối hợp tổ chức hội nghị được sử dụng dữ liệu cá nhân mà tôi đã khai báo, để cung cấp thông tin liên quan đến các buổi webinar hiện tại và sau này

Bấm vào đây nếu có nhận chứng chỉ CME

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, không viết tắt

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hotline: +84 (8) 3910 2650

chọn điều bạn mong muốn

Rất nhiều cơ hội đang đợi bạn phía trước

tham gia ngay

ngay tại đây!

KHÔNG CẤP CME

CẤP CME